Kot poroča Dnevnik, slovenska gospodinjstva daleč največ energije porabijo za ogrevanje prostorov (66%), sledijo ogrevanje sanitarne vode (16%), razsvetljava in električne naprave (15%) ter kuhanje (3%). Te podatke je v letu 2009 zbral Statistični urad.

Graf 1: Poraba energije v Slovenskih gospodinjstvih po namenu v letu 2009 (vir: Stat.si):

Graf 2: Viri energije, ki jih uporabaljajo slovenska gospodinjstva (vir: Stat.si):

Raziskava je pokazala, da ima le 5% slovenskih gospodinjstev nameščeno toplotno črpalko, nadaljnih 5% pa ima nameščene sončne kolektorje (s povprečno površino 7m2).

Raziskava je tudi pokazala, da je bilo le 0,5% potreb po energiji slovenskih gospodinjstev pokrito iz vira geotermalne energije.

Kot veste, delamo na temu, da se bo ta številka drastično povečala v naslednjih letih! Če slovenska gospodinjstva kar 82% energije porabijo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, glavni vir pa predstavljajo fosilna goriva, les in elektrika, naši sistemi pa lahko znižajo stroške in emisije za več kot 50%, potem vemo, da delamo na veliki stvari!

Oglasite se, če bi želeli prestopiti na zeleno stran in drastično zmanjšati svojo porabo fosilnih goriv! Bodoči rodovi, denarnica in okolje Vam bodo hvaležni.