Zelo kvaliteten prispevek v obliki Power Point predstavitve, ki ga je sestavil mag. Dušan Rajver iz Projekta T-JAM (Pregled rabe geotermalne energije,ocena podzemnih teles termalne vode in priprava skupnega načrta upravljanja vodonosnikov v Mursko-Zalskem bazenu).

Predstavitev najdete na naslednjem naslovu: http://www.t-jam.eu/data/upload/T_JAM_Rajver.pps